ACCIDENTS

Aquesta assegurança cobreix els riscos referents a la integritat física de les persones quan n’és la causa un accident, definit com la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i al marge de la intencionalitat de l’assegurat, que produeixi la mort o la invalidesa temporal o permanent.

 

Una de les caracteristiques més interesants d´aquest producte és:

 

La prestació per Invalidesa temporal: Si l’accident sofert per l’assegurat li produeix la incapacitat d’atendre les ocupacions habituals, l’assegurador li abonarà la indemnització diària (subsidi diari en cas de incapacitat laboral) pactades a les condicions particulars de la pòlissa.
DEMANAR PRESSUPOST

Suscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació dels nostres serveis

Rep informació dels nostres serveis