Tractament de les dades de caràcter personal

Assegurances Xavier Torres Alarcón, en endavant TORRESALARCON, és titular del lloc web http://www.torresalarcon.com, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web.

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà enterament responsable d’aquesta declaració i de l’accés i correcte ús del lloc web amb subjecció a les presents Condicions d’Ús.

L’usuari autoritza a TORRESALARCON per al tractament de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formularis, tarificadors per al càlcul d’assegurances, correu electrònic o altres mitjans electrònics, així com els relatius a la formalització del contracte, els proporcionats durant la vigència del mateix, els quals s’obtinguin mitjançant gravació de converses telefòniques i els generats per la navegació en el lloc web per a:

  • Oferir a l’usuari una navegació més personalitzada.
  • La tramitació, seguiment i actualització de qualsevol sol·licitud d’informació, relació de negoci, precontractual o contractual.
  • La gestió de l’activitat asseguradora i el compliment del propi contracte d’assegurança.
  • L’enviament (prèvia subscripció per part de l’usuari a través del formulari de subscripció) de butlletins electrònics.
    L’enviament d’informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització; l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular, tant si es formalitza o no operació alguna, com és el cas, un cop extingida la relació contractual existent; així com la realització d’enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències del mercat i sortejos.
  • La realització d’estudis estadístics i control de qualitat.
  • Valoració i delimitació del risc, la prevenció i investigació del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres, fins i tot encara que no es formalitzi el contracte d’assegurança o, si escau, un cop extingit el mateix.
  • La realització d’anàlisi de sinistralitat.

Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per finalitats diferents per les que han estat autoritzats.

El fitxer es troba sota la supervisió i control de TORRESALARCON d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se TORRESALARCON, el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a través del web http://www.torresalarcon.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a TORRESALARCON, a través del correu electrònic info@torresalarcon.com.

S’entén que l’usuari queda informat i accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó “ENVIAR / CONTINUAR / CALCULAR” que es troba en els formularis de recollida de dades.

Navegació a través de les pàgines web

TORRESALARCON, obté informació sobre els seus visitants. Les dades que es conserven són:

a) El nom de domini del proveïdor (ISP) que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX estarà identificat amb el domini xxx.es. D’aquesta manera, podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web.
b) La data i hora d’accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes d’accés.
c) La direcció d’INTERNET des de la qual va partir el link que dirigeix ​​al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podrem conèixer l’efectivitat dels diferents botons i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.
d) El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més interès i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
e) Aquest lloc està mesurant amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines. Trobareu més informació sobre la política de privadesa de Google Analytics a http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html.

Navegació amb cookies

Aquest lloc web utilitza cookies, fitxers informàtics que s’emmagatzemen en el dispositiu de l’usuari durant la seva navegació i que contenen generalment un nombre que permet identificar el dispositiu de l’usuari.

Per regla general, hi ha els següents tipus de galetes:

En funció de la seva caducitat:
– Sessió: Caduquen en finalitzar la sessió.
– Persistència: No caduquen en finalitzar la sessió.
En funció de la seva procedència:
– De: Habilitades pel lloc web pel que navega.
– Tercers. Procedeixen d’altres llocs web.

Les finalitats per a les quals TORRESALARCON utilitza cookies en el seu lloc web poden ser les següents:

FINALITATS
1. Cookies analítiques
Són utilitzades per a demanar estadístiques d’activitat de l’usuari. Entre d’altres, s’analitzen el nombre d’usuaris que visiten el lloc web, el nombre de pàgines visitades així com l’activitat dels usuaris al lloc web i la seva freqüència d’utilització.
La informació recopilada sempre és anònima de tal manera que no es pot establir un vincle entre aquesta i la persona física a qui es refereix.
2. Cookies d’autenticació
Són utilitzades pel lloc web per al manteniment de la sessió de l’usuari durant cada visita, sent dominants en entorns privats del lloc web que precisen d’un usuari i contrasenya per a l’accés.
3. Cookies usades per xarxes socials
Permeten que l’usuari tingui la possibilitat de compartir amb els seus contactes en una xarxa social els continguts que li resultin d’interès mitjançant la marcació del botó (plug-in) corresponent inserit en el lloc web.
Els plug-in emmagatzemen i accedeixen a les galetes del terminal de l’usuari i permeten a la xarxa social identificar als seus usuaris quan aquests interactuïn amb els plug-in.
4. Cookies usades per complements externs de contingut
Aquestes cookies són emmagatzemades per tercers i són necessàries per a la prestació d’algun tipus de servei.
Dins d’aquesta categoria de galetes es troben, per exemple les galetes de reproductors multimèdia, que s’utilitzen per emmagatzemar dades tècniques amb vista a reproduir continguts de vídeo o d’àudio, com ara qualitat de la imatge, paràmetres de càrrega, etc.
5. Cookies de tercers per a la personalització d’espais publicitaris
Són emmagatzemades per terceres parts i permeten gestionar l’espai publicitari que els usuaris visualitzen en accedir al lloc web.

Excepte en el cas de les cookies analítiques, l’ús de cookies té un efecte sobre la privacitat dels usuaris atès que, per regla general, permet relacionar el seu contingut amb l’adreça IP de connexió i amb altres dades de caràcter personal de l’usuari, com els aportats voluntàriament.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa i cookies, l’usuari estarà consentit generació de cookies per a les finalitats abans esmentades.

No obstant l’anterior, en el cas que l’usuari desitgi amb posterioritat eliminar les galetes que s’hagin emmagatzemat al seu ordinador i que necessàriament necessiten del seu consentiment, podrà fer-ho fent servir les eines que li proporcioni el seu navegador a aquest efecte. En aquest sentit, podrà trobar informació addicional a través dels següents enllaços:

Si l’usuari no accepta les galetes o les rebutja posteriorment, les funcionalitats del lloc web podran veure minvades.