VIDA

Vida

L’entitat Asseguradora pagarà el capital assegurat al/als beneficiari/s designats a la pòlissa en cas de defunció de l’assegurat. El més freqüent és incloure a la pòlissa una prestació equivalent pagadora en cas d’invalidesa permanent de l’assegurat, que en aquest cas seria també el beneficiari.

Hi ha, a més, les denominades Garanties Complementàries, que es poden contractar opcionalment. Són les següents:

  • Doble capital per accident, tant per a cas de mort com per a cas d’invalidesa.
  • Doble capital per accident de circulació, també per a totes dies prestacions.
DEMANAR PRESSUPOST

Suscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació dels nostres serveis

Rep informació dels nostres serveis