RESPONSABILITAT CIVIL

Responsabilitat civil

Destinat a particulars i empreses, l´assegurança de Responsabilitat Civil cobreix els eventuals danys i perjudicis que hagi pogut sofrir un tercer en ocasió d’una actuació normal, culposa o negligent de l’Assegurat.

Algunes modalitats de contratació:

  • Resp. Civil General
  • Resp. Civil de Cap de Família
  • Resp. Civil d´Animals Doméstics
  • Resp. Civil de Productes
  • Resp. Civil de Construcció
  • Resp. Civil Decenal
DEMANAR PRESSUPOST

Suscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació dels nostres serveis

Rep informació dels nostres serveis