SALUT

Cuidi la seva salut

Aquestes assegurances cobreixen els riscos de malaltia i accident, proporcionant els serveis mèdics, quirúrgics, els internaments en centres i clíniques assistencials, dins de les especialitats i límits establerts a la pòlissa.

Assistència sanitaria concertada

Amb aquesta l’assegurat té a la seva disposició un quadre mèdic al qual haurà d’acudir forçosament, abonant l’entitat asseguradora els honoraris pactats.

Reembors de despeses

Amb aquesta l’assegurat pot elegir lliurement els professionals, fent-se càrrec de les minutes i factures corresponents, que després traslladarà a l’entitat asseguradora perquè les hi reemborsi.

DEMANAR PRESSUPOST

Suscriu-te a la nostra Newsletter i rep informació dels nostres serveis

Rep informació dels nostres serveis